ارتباط با ما

ارومیه ، خیابان شیخ تپه (بلوار نبوت)، نبش کوی نهم، دیجیتال سنتر تداکس
9143483733 98+
تماس با مدیریت : 044-33370522
سامانه ارتباط با مشتریان : 044-33676776
" داخلی1: واحد فروش | داخلی 2:فروشگاه اینترنتی | داخلی3:واحد فنی | داخلی4:واحد آموزش "